Aktualności

POSTANOWIENIE NR 34/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH

z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sztabin do stanu faktycznego
Załączniki
2 Postanowienie.pdf [647.78Kb]
Dodano piątek, 05 maj 2023 przez tworca

XXIX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych to spotkanie dedykowane branży rolniczej, umożliwiające nawiązanie kontaktów sprzedażowych, prezentację oferty handlowej i hodowlanej oraz bezpośredni kontakt z klientem.

Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sztabin

Wójt Gminy Sztabin informuje, iż zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Sztabin wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji prowadzonej przez Gminę. W związku z powyższym Wójt Gminy Sztabin zwraca się do wszystkich...
Załączniki
zgloszenie.docx [22.23Kb]
Dodano piątek, 05 maj 2023 przez tworca

Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego i bitwy pod Jastrzębną

Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego i bitwy pod Jastrzębną 19 kwietnia 1863 roku wybuchła bitwa pod Jastrzebną w której oddział pod dowództwem Józefa Ramotowskiego „Wawra” pokonał wojska rosyjskie. Był to jeden z epizodów powstania styczniowego, którego 160. rocznicę uczcili 19 kwietnia 2023 roku mieszkańcy Gminy Sztabin i powiatu augustowskiego. W uroczystościach udział wzięli poseł na sejm Jarosław Zieliński, Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński wraz z zarządem powiatu, władze Gminne. Uroczystość objął patronatem prezydent...

Spotkanie jednostek OSP - podsumowanie 2022 r.

W dniu 17.03.2023 r. odbyło się spotkanie 8 jednostek OSP z terenu gminy Sztabin w świetlicy wiejskiej w Sztabinie.

Protokół ze spotkania konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego opracowania Diagnozy społecznej do Strategii Rozwoju Gminy Sztabin na lata 2023-2032

INFORMACJE WSTĘPNE Spotkanie konsultacyjno-informacyjne odbyło się w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 12.00 w Sali Świetlicy wiejskiej w Sztabinie. Proces konsultacyjno-informacyjny został zorganizowany przez pracownika ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sztabin na lata 2023-2032 przy współudziale Andrea Consulting – wykonawcy opracowania Strategii.
Załączniki
protoko ł.pdf [629.96Kb]
Dodano sobota, 01 kwiecień 2023 przez tworca

Dostępny samorząd - granty

  Gmina Sztabin pozyskała dofinasowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”  realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania pod nazwą „Samorząd Gminy Sztabin bez barier ”.

Betlejemskie Światło Pokoju

Szybciej, sprawniej, wygodniej

30 listopada 2022 roku miałem przyjemność ze Skarbnikiem Gminy Sztabin Agnieszką Truszkowską podpisać umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Wiesławę Burnos i Marka Malinowskiego na projekt „Wdrożenie e-usług publicznych  w gminie Sztabin” z przeznaczeniem na uruchomienie nowego portalu samorządowego z możliwością świadczenia e-usług. Projekt umożliwi m.in. składanie wniosków, deklaracji, uzyskiwanie zaświadczeń, czy wnoszenie stosownych opłat drogą elektroniczną. Warto dodać, że nowa strona urzędu będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Złote Gody

20 listopada 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Sztabinie, odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszej Gminy, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat. Bohaterami uroczystości było dziesięć par małżeńskich.

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego w związku z kryzysem migracyjnym

Na podstawie uchwały Nr XLII/571/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., w związku z umową DIT-I.8031.28.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Sztabin w kwocie 62 000,00 zł.

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na nowego samochodu pożarniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaziewie

Na podstawie umowy zawartej w dniu 21 lipca 2017 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie 70 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Samorządowcy z regionu razem za budową drogi Augustów - Białystok

10 sierpnia 2022 roku w miejscowości Sztabin spotkali się Samorządowcy w sprawie budowy bezpiecznej drogi łączącej północną część województwa z jego stolicą Białymstokiem. Jest to wspólne stanowisko 39 samorządów z regionu.

Oficjalne otwarcie przedszkola w Sztabinie

Dnia 6 czerwca 2022 roku odbyło się otwarcie przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie. W otwarciu uczestniczyli: Jarosław Zieliński poseł na sejm RP, Pani Marszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos z radnymi sejmiku Pawłem Wnukowskim i Bogdanem Dyjukiem, Prezes WFOŚiGW Maciej Borzyszkowski, Starostowie powiatu Augustowskiego Pan Jarosław Szlaszyński i Dariusz Szkiłądź wraz z radnymi, Ks. Krzysztof Bronakowski proboszcz Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Sztabinie. W otwarciu uczestniczyły władze Gminy Sztabin i jednostki współpracujące, stowarzyszenia...