Aktualności

„MŁODZI U PROGU KARIERY” – POWIATOWY URZAD PRACY W AUGUSTOWIE

„MŁODZI U PROGU KARIERY” – POWIATOWY URZAD PRACY W AUGUSTOWIE Dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy poniżej 30 roku życia z Powiatu Augustowskiego. Osoby chętne mają możliwość skorzystania z punktu stacjonarnego w siedzibie Urzędu Pracy. Punkt otwarty jest w poniedziałki od 08:00-18:00, natomiast w pozostałe w dni robocze od 08:00-15:00. Dodatkowo jedna sobota w każdym miesiącu będzie także okazją do rozmów z młodzieżą- w godzinach 10:00-15:00. Wsparcie jakie proponujemy osobom młodym to: aktywizacja zawodowa i poradnictwo zawodowe, pomoc Trenera Pracy – który służy pomocą...

Kolędowanie w Jaminach

Kolędowanie w Jaminach Jak co roku w Jaminach przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” zorganizowane zostało kolędowanie pn.: „Kolędujmy Razem w 2023 roku”. Miłą zabawę zapewnił zespół „Biebrzanie” z Dolistowa wraz z utalentowanymi mieszkańcami naszej Gminy, dzieci z Oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie przygotowane przez Panią Urszulę Bugieda oraz zespół „Shamrock”. W wydarzeniu uczestniczyli mikołaje i przebrani mieszkańcy, którzy zachęcali do zabawy. Dziękujemy dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Biebrza” oraz ludziom dobrej...

Informacja „Dostępna przestrzeń publiczna”

Informacja „Dostępna przestrzeń publiczna” Gmina Sztabin pozyskała dofinansowanie w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” na zadanie o nazwie „Dostosowanie toalety publicznej w budynku Urzędu Gminy Sztabin do potrzeb osób niepełnosprawnych”. W ramach zawartej umowy nr PPA/000001/10/D z dnia 13.11.2023 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) a Gminą Sztabin zostanie zrealizowane przedsięwzięcie grantowe polegające na dostosowaniu Urzędu Gminy Sztabin do potrzeb osób niepełnosprawnych – zapewnienie podstawowej dostępności na poziomie gwarantującym...

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego przeznaczona na zakup umundurowania i remont narzędzi hydraulicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Na podstawie umowy zawartej w dniu 31 maja 2023 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie 20 000,00 zł przeznaczonej na zakup umundurowania i remont narzędzi hydraulicznych jednostek OSP Sztabin, Jaziewo, Jastrzębna Pierwsza. Powyższa dotacja została przeznaczona na remont, wymianę płynów i przewodów w urządzeniach hydraulicznych typu LUKAS. W ramach zadania zakupiono również dwuczęściowe ubrania specjalne i buty bojowe.  Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 20 495,85 złotych. Kwota w wysokości 20 000,00 zł została „Opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego” Gmina...

Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Obchody 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada obchodziliśmy 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości. To bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków, w którym przypominamy sobie momentu w historii naszej ojczyzny. Po 123 latach niewoli nasz kraj wrócił na mapy świata. Święto Niepodległości było okazją do zadumy i wspomnienia bohaterów walczących o wolność Polski. Uroczyste obchody rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele w Sztabinie, odprawionej w intencji ojczyzny. Przy pomniku 100-lecia odzyskania Niepodległości znajdującym się w parku w Sztabinie odśpiewaliśmy hymn i złożyliśmy...

Nieodpłatny odbiór folii, sznurka, siatki i opakowań po nawozach rolniczych

Nieodpłatny odbiór folii, sznurka, siatki i opakowań po nawozach rolniczych W dniach 07.11.2023 r. i 09.11.2023 r. na terenie Gminy Sztabin odbędzie się nieodpłatna zbiórka folii rolniczej, siatki, sznurka i opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag. W związku z powyższym rolnicy, którzy złożyli wcześniej w Urzędzie Gminy Sztabin stosowny formularz zgłoszeniowy z zadeklarowaną masą odpadów pochodzących z działalności rolniczej, są proszeni o właściwe przygotowanie odpadów rolniczych poprzez ich oczyszczenie i spakowanie w Big-Bag lub worek oddzielnie dla każdej frakcji: folia biała...

„Nasza droga do czystego powietrza”

„Nasza droga do czystego powietrza” W dniu 11 października 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sztabin i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na edukację ekologiczną. W podpisaniu umowy uczestniczył Poseł na Sejm Jarosław Zieliński. Projekt będzie realizowany w 2024 roku przy Szkole Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie. Powstanie ścieżka dydaktyczna, ustawionych zostanie 6 tablic przedstawiających znaczenie ekologii w życiu człowieka (prawidłowa segregacja śmieci, dlaczego warto segregować śmieci, śmieci wokół nas, galeria...

Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś

Program odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś „Poprawa standardów usług kulturalnych i społecznych poprzez poprawę warunków funkcjonowania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaziewo” W ramach projektu zostały zakupione: krzesła bankietowe stoły bankietowe wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED montaż klimatyzatorów budowa altanki przy świetlicy wiejskiej Głównym celem „Programu odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, aktywizacja społeczności...

Upamiętniono historyczne rocznice

Upamiętniono historyczne rocznice 24 września 2023 roku, po Mszy świętej odprawionej w kościele pw. św. Mateusza Apostoła w Jaminach, miało miejsce złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie rtm. Wiktora Moczulskiego ze 110 Rezerwowego Pułku Ułanów poległego w walce z sowietami 25 września 1939 r. pod Dolistowem. Związane to było z obchodami w Powiecie Augustowskim trzech ważnych wydarzeń: 160. rocznicy bitwy pod Skieblewem (była ostatnią bitwą Powstania Styczniowego na naszych terenach), 103. rocznicą rozpoczęcia Bitwy Niemeńskiej w 1920 r. i narady wojennej z udziałem Marszałka Józefa...

Laptopy dla uczniów klasy czwartej

Laptopy dla uczniów klasy czwartej Każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce, na podstawie ustawy z 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, otrzyma bezpłatnie laptopa. Na podstawie w/w ustawy Ministerstwo Cyfryzacji przekazało Gminie Sztabin laptopy uczniom klas IV, w tym 19 uczniom Szkoły Podstawowej im. K Brzostowskiego w Sztabinie i 7 uczniom Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze. Dzieci otrzymały laptopy Dell Latitude 3540 o wartości 2950,77 zł. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych i zainteresowań uczniów. Rodzice...

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Program budowy 100 obwodnic: Wojewoda wydał ZRID na obwodnicę Sztabina

Program budowy 100 obwodnic: Wojewoda wydał ZRID na obwodnicę Sztabina Program budowy 100 obwodnic: Wojewoda wydał ZRID na obwodnicę Sztabina Będzie miała ponad cztery kilometry i wyprowadzi ruch tranzytowy ze Sztabina. W poniedziałek (11.09) Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - budowę obwodnicy naszej miejscowości. To jedno z pięciu zadań w regionie wpisanych do krajowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Obwodnica ma być gotowa wiosną 2025 roku. To pierwsza decyzja ZRID dotycząca obwodnic, których budowę...

Drogi po modernizacji w powiecie augustowskim

Drogi po modernizacji w powiecie augustowskim Około 20 km dróg „obwodnicy DK8” na odcinku Białobrzegi – Sztabin w powiecie augustowskim zostało przebudowanych. To jedna z największych inwestycji powiatu opiewająca na blisko 15 mln zł. - Były tu straszne dziury, nie można było się minąć, ani objechać. Sporo osób na tej drodze zepsuło samochody, a jest to droga bardzo użytkowana, bo mieszkańcy dojeżdżają tędy do pracy czy szkoły - przyznaje Jolanta Pawełko, sołtys Jagłowa. Na skrzyżowaniu drogi Białobrzegi-Dolistowo z drogą gminną do Jaziewa spotkali się parlamentarzyści, samorządowcy oraz...

Promesy na dofinansowanie jednostek OSP w ramach programu Mały Strażak

Promesy na dofinansowanie jednostek OSP w ramach programu Mały Strażak 29 sierpnia 2023 roku w Goniądzu odbyło się wręczenie promes jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych województwa podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2 „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Dotacja została przyznana 190 jednostkom OSP na kwotę 4 100 000 zł. Celem programu jest podniesienie...