Aktualności

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Sztabin, działając na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o planowanych terminach polowań zbiorowych  w sezonie 2021/2022 w Kole Łowieckim Serwy Augustów ZO Suwałki:

Darmowy trening kickboxingu z Kickboxing Team Sejny

Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027

Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach – pismem nr A.0160.2.2023 z dnia 24 maja 2023 r. – podał liczbę ławników, którą Rada Gminy Sztabin wybierze na okres kadencji 2024-2027: do orzekania w Sądzie Rejonowym w Augustowie – niezbędne jest wybranie 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Suwałkach – 1 ławnika. Sprawę wyboru ławników regulują przepisy: Rozdział 7. Ławnicy, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu...
Załączniki
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.docx [28.87Kb]
Dodano 18 godzin temu. przez tworca
Lista osób zgłaszających kandydaturę na ławnika.doc [50.5Kb]
Dodano 18 godzin temu. przez tworca
Oświadczenie 1 wybór ławnika 2024 2027.doc [41.5Kb]
Dodano 18 godzin temu. przez tworca
Oświadczenie 2 wybór ławnika 2024 2027.doc [41Kb]
Dodano 18 godzin temu. przez tworca
Oświadczenie kandydata.docx [12.25Kb]
Dodano 18 godzin temu. przez tworca
zaświadczenie oświadczenie krk.docx [12.14Kb]
Dodano 18 godzin temu. przez tworca

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 t. j. ), w związku z art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 t. j.) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 26.05.2023 r. przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A reprezentowaną przez pełnomocnika Adama Kulenko ( Przedsiębiorstwo Budownictwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.o., ul. Pogodna 37A lok. 21, 15 – 365 ) zostało wszczęte...

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 roku organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami. W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane w dniu 21 czerwca, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja....

„Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

Nowe boisko w Sztabinie w ramach „Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”  Gmina Sztabin otrzymała dofinansowanie na zadanie  „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sztabinie” w wysokości 2 320 000,00 zł Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma ona za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom....

Zaproszenie do udziału w debacie dotyczącej Raportu o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sztabin, na sesji Rady Gminy Sztabin w dniu 31 maja 2023 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Sztabin za 2022 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy. Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sztabin. Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni...
Załączniki
zgłoszenie do debaty 2023.docx [26.24Kb]
Dodano 1 tydzień temu przez tworca
394 2023 Raport o stanie Gminy Sztabin.pdf [3.98Mb]
Dodano 1 tydzień temu przez tworca

Bezpłatne badania mammograficzne w Sztabinie

„Poprawa standardów usług kulturalnych i społecznych poprzez poprawę warunków funkcjonowania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaziewo”

W ramach programu „Odnowy wsi województwa podlaskiego –Kreatywna wieś” „Poprawa standardów usług kulturalnych i społecznych poprzez poprawę warunków funkcjonowania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaziewo” Gmina Sztabin otrzymała wsparcie w wysokości 28 693,00 zł co pozwoli na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jaziewie. W ramach projektu zostaną zakupione: krzesła bankietowe stoły bankietowe wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED montaż klimatyzatorów budowa altanki przy świetlicy wiejskiej. Głównym celem Programu Odnowy Wsi Województwa...

Dzień Dziecka w Sztabinie

XIII Wystawa Koni Rasy Zimnokrwistej i Ardeńskiej

Dopłata do zbóż

ROLNIKU! Przygotuj magazyny przed nowymi żniwami, sprzedaj swoje zboże i uzyskaj:

POSTANOWIENIE NR 34/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH

z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Sztabin do stanu faktycznego
Załączniki
2 Postanowienie.pdf [647.78Kb]
Dodano 4 tygodni temu. przez tworca

Zaproszenie na kolejną edycję bezpłatnych warsztatów z zakresu mikrobiogazowni rolniczych

Bezpłatne warsztaty dla rolników z zakresu mikrobiogazowni rolniczych Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje kolejną edycję bezpłatnych warsztatów z zakresu mikrobiogazowni rolniczych, skierowanych przede wszystkim do rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. W trakcie warsztatów zapewniona zostanie możliwość obejrzenia mikrobiogazowni rolniczej funkcjonującej w gospodarstwie rolnym. Zgodnie z przyjętymi założeniami liczba uczestników pojedynczego szkolenia będzie wynosiła ok. 40 osób. Szczegółowe informacje oraz formularz...