METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek/pojemnik żółty

Należy wrzucać:

           Nie należy wrzucać:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Na podstawie art. 6 m ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wójt Gminy Sztabin zawiadamia, że Rada Gminy Sztabin w dniu 9 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę Nr XIV/68/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 6035).

na terenie gminy Sztabin w 2020 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (bioodpady wspólnota mieszkaniowa.docx)bioodpady wspólnota mieszkaniowa.docx[Terminarz wywozu bioodpadów ze wspólnoty mieszkaniowej z terenu gm. sztabin w 2020 r. ]19 kB
Pobierz plik (bioodpady.docx)bioodpady.docx[Terminarz wywozu bioodpadów z terenu Gminy Sztabin w 2020 r. ]21 kB
Pobierz plik (deklaracja2020.docx)deklaracja2020.docx[Deklaracja na rok 2020]72 kB
Pobierz plik (Segregacja - wspólnota mieszkaniowa.docx)Segregacja - wspólnota mieszkaniowa.docx[Terminarz wywozu odpadów segregowanych ze Spółdzielni Mieszkaniowej z terenu gm. Sztabin w 2020 r. ]17 kB
Pobierz plik (segregacja.docx)segregacja.docx[Terminarz wywozu odpadów segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sztabin w 2020 r.]20 kB
Pobierz plik (Terminarz odbioru wielkogabarytów 2020.docx)Terminarz odbioru wielkogabarytów 2020.docx[Terminarz odbioru mebli, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu gm. Sztabin w 2020 roku z nieruchomości zamieszkałych]18 kB
Pobierz plik (zmieszane.docx)zmieszane.docx[Terminarz wywozu odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sztabin w 2020 r.]22 kB

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 od 1 lipca 2013 r.

Obowiązki Gminy

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina zobowiązana jest do:

 1. zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 2. stworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego mieszkańcy będą przekazywać odpady, sprawiające kłopot w zagospodarowaniu;
 3. sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu;
 4. prowadzenia działań  informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.