e-usługi30 listopada 2022 roku miałem przyjemność ze Skarbnikiem Gminy Sztabin Agnieszką Truszkowską podpisać umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Wiesławę Burnos i Marka Malinowskiego na projekt „Wdrożenie e-usług publicznych  w gminie Sztabin” z przeznaczeniem na uruchomienie nowego portalu samorządowego z możliwością świadczenia e-usług. Projekt umożliwi m.in. składanie wniosków, deklaracji, uzyskiwanie zaświadczeń, czy wnoszenie stosownych opłat drogą elektroniczną. Warto dodać, że nowa strona urzędu będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Złote Gody 202220 listopada 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Sztabinie, odbyła się uroczystość uhonorowania mieszkańców naszej Gminy, którzy przeżyli w związku małżeńskim 50 lat. Bohaterami uroczystości było dziesięć par małżeńskich.

Plakat PUE

Wójt Gminy Sztabin, działając na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 117) podaje do publicznej wiadomości informację o planowanych terminach polowań zbiorowych  w sezonie 2022/2023 w Kole Łowieckim Serwy Augustów ZO Suwałki:

Wójt Gminy Sztabin, działając na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości termin polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Kania” Augustów na terenie Nadleśnictwa Augustów w obwodzie łowieckim nr 65:

MKiDN kolor

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” w ramach zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie”