w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sztabin na lata 2023-2032” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Sztabin

Mammografia w Sztabinie

segregowanych (papier, szkło, plastik, popiół, bioodpady) z terenu gminy Sztabin od kwietnia do grudnia 2023 r.

zmieszanych z terenu gminy Sztabin od kwietnia do grudnia 2023 r.

spotkanie osp w SztabinieW dniu 17.03.2023 r. odbyło się spotkanie 8 jednostek OSP z terenu gminy Sztabin w świetlicy wiejskiej w Sztabinie.

INFORMACJE WSTĘPNE

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne odbyło się w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 12.00 w Sali Świetlicy wiejskiej w Sztabinie.

Proces konsultacyjno-informacyjny został zorganizowany przez pracownika ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sztabin na lata 2023-2032 przy współudziale Andrea Consulting – wykonawcy opracowania Strategii.