W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

Wykaz sołectw i sołtysów z terenu Gminy Sztabin kadencja 2015-2019 rok

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

Nr domu

Nr telefonu

1.

Balinka    

Zagórska Krystyna

2

661702981

2.

Budziski

Kraszewski Wiesław

11

876412222

3.

Cisów

Siwicki Mirosław

11

876412214

4.

Czarniewo

5.

Czarny Las

Bernatowicz Franciszek

9

876413063

6.

Długie

Nowikowska Krystyna

16

875640434

7.

Ewy

Sałygo Konstancja

6

518400152

8.

Fiedorowizna

Orłowska Małgorzata

16

876412055

9.

Huta

Ramel Jan

6

602535893

10.

Hruskie

Zenon Makarewicz

20

511164892

11.

Jagłowo

Jaroszewicz Romuald

33

876413071

12.

Jaminy

Lewoc Władysław

3

661033727

13.

Janówek

Suchwałko Ewa Maria

3

876412287

14.

Jasionowo

Krysztofik Andrzej

43

876414356

15.

Jasionowo Dębowskie

Poliński Grzegorz

16

797579235

16.

Jastrzębna  Druga

Skok Anna

43

876414185

17.

Jastrzębna  Pierwsza

Chojnowski Jan

39

516740924

18.

Jaziewo

Korenkiewicz Andrzej

91

876413117

19.

Kamień

Murawski Tadeusz

31

876412241

20.

Karoliny

Klim  Jarosław

14

600126873

21.

Komaszówka

Skorupa Wiesław

10

876414187

22.

Kryłatka

Grajewski Andrzej

7

604897915

23.

Kopiec

Giejsztorewicz Wojciech

30

692724858

24.

Kopytkowo

Polkowski Wiesław

5

876413020

25.

Krasnoborki

Kierklo Stanisław

28

505401382

26.

Krasnybór

Piekarska Janina

8

797231064

27.

Kunicha

Krzywiński Piotr

8

876412434

28.

Lebiedzin

Piekarski Paweł

45

509490778

29.

Lipowo

Rozmysłowicz Artur Bogusław

4

796121882

30.

Mogilnice

Szumski Jan Waldemar

35

876413042

31.

Motułka

Koszczuk Bernard

15

876412234

32.

Ostrowie

Chomiczewski  Andrzej

23

876414236

33.

Podcisówek

Piekarska  Zofia 

8

876412469

34.

Polkowo

Strzałkowski Zenon

3

876413201

35.

Sosnowo

Kotowski Wiesław

8

876413349

600225926

36.

Sztabin

Bogusława Iwanicka

ul. Augustowska 18

 876412148

37.

Ściokła

Anuszkiewicz Jerzy

5

876414246

38.

Wolne

Zakrzewski Krzysztof

7

663032138

39.

Wrotki

Krysztofik Stefan

11

876413018

 

Tadeusz Drągiewicz - Wójt Gminy Sztabin

Paweł Karp - Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Czerwińska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Maciej Milanowski – Zastępca Wójta

Agnieszka Truszkowska – Skarbnik

 

Radni Gminy Sztabin

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Funkcja
1. Paweł Karp Krasnoborki Przewodniczący Rady Gminy
2. Barbara Czerwińska Sztabin Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3. Wanda Wiliwis Sztabin Członek Rady
4. Janusz Andrzej Mielniczek Sztabin Członek Rady
5. Paweł Kondracki Karoliny Członek Rady
6. Małgorzata Kunda Jaziewo Członek Rady
7. Wiesław Polkowski Kopytkowo Członek Rady
8. Andrzej Paszkowski Jaminy Członek Rady
9. Artur Bogusław Rozmysłowicz Lipowo Członek Rady
10. Jan Paweł Dunaj Jastrzębna Druga Członek Rady
11. Kondracki Wojciech Budziski Członek Rady
12. Jarosław Miklaszewicz Jastrzębna Pierwsza Członek Rady
13. Marta Klim Balinka Członek Rady
14. Jadwiga Szyper Krasnybór Członek Rady
15. Zygmunt Piekarski Jasionowo Członek Rady