program odnowy wsi

Gmina Sztabin zrealizowała projekt Poprawa standardów usług kulturalnych i społecznych poprzez  remont i wyposażenie  świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasnoborki współfinansowany przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi – Kreatywna wieś2021 rok.

Głównym celem programu jest integrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, co wiąże się z aktywizacją społeczności lokalnych.

Przedsięwzięcie zakłada też upowszechnienie i promocję koncepcji smart villages w przestrzeni wiejskiej. Ma zmotywować do lepszego wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie negatywnego oddziaływania funkcjonujących rozwiązań na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Loga projektu

Gmina Sztabin zrealizowała projekt Podniesienie standardów usług kulturalnych i społecznych w Gminie Sztabin poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Sztabin współfinansowany przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś2021 rok.

Głównym celem „Programu odnowa wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, aktywizacja społeczności lokalnych oraz upowszechnienie i promocja koncepcji Smart Villages w przestrzeni wiejskiej. Inteligentne/Sprytne wsie (Smart Village) to nowa koncepcja kształtowania polityki UE, która ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.