W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.

Spotkanie na LitwieW dniu 23.08.2017 r. o godz. 10.00 w Kalvarii odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerów (Gminy Dąbrowa Białostocka, Samorządu Kalwarii na Litwie, Gminy Sztabin) projektu „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”

 

Załączniki:
Pobierz plik (III_spotkanie_Sztabin_protokól.pdf)III_spotkanie_Sztabin_protokól.pdf[ ]599 kB

II spotkanieW dniu 09.06.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Sztabinie odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerów (Gminy Dąbrowa Białostocka, Samorządu Kalwarii na Litwie, Gminy Sztabin) projektu „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”

Załączniki:
Pobierz plik (II_spotkanie_Sztabin_protokól.pdf)II_spotkanie_Sztabin_protokól.pdf[ ]225 kB

Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Sztabin oraz Gmina Kalwaria uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Kooperacyjnego Interreg Litwa - Polska na projekt nr LT-PL-1R-007 pn. „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności wspólnych działań samorządów gminnych Dąbrowa Białostocka, Sztabin i Kalwaria, poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego podlegających im jednostek OSP z obszaru transgranicznego PL – LT.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

- podniesienie poziomu wyposażenia 3 jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy na obszarze transgranicznym PL - LT,

- podniesienie poziomu wiedzy I doświadczenia 114 ratowników jednostek OSP w zakresie zachowania w sytuacjach kryzysowych w obszarze transgranicznym PL – LT,

- zacieśnienie współpracy 3 samorządów gminnych Polski I Litwy w ramach działań dotyczących sytuacji kryzysowych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.06.2018

Wartość projektu: 862 470,00 euro

Dofinansowanie 733 099,50 euro

 

I spotkanieW dniu 16.03.2017 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerów (Gminy Dąbrowa Białostocka, Samorządu Kalwarii na Litwie, Gminy Sztabin) projektu „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”

Załączniki:
Pobierz plik (I_spotkanie_Sztabin_protokól.pdf)I_spotkanie_Sztabin_protokól.pdf[ ]605 kB