W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Stosownie do ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.), decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zatwierdzone zostały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sztabin. Nowe taryfy wprowadzone są na okres 3 lat i obowiązywać będą od dnia 1 czerwca 2018 roku.

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków (netto)

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

Cena wody (zł/m3)

2,10

2,15

2,20

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

4,00

4,00

4,00

Cena usługi za odprowadzania ścieków (zł/m3)

4,29

4,59

4,79

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

4,00

4,00

4,00

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.