W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin

ogłasza konkurs pn. „Ogródek - moja wizytówka”

Celem konkursu jest:

- zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania;

- zwrócenie szczególnej uwagi mieszkańców na swoją „małą ojczyznę” i wzbudzenie poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania i troski o jej rozwój i wygląd;

- kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców gminy;

- promocja pomysłowości oraz nowatorski rozwiązań dekoracyjnych;

- promowanie aktywności wśród mieszkańców w tworzeniu wizerunku własnego otoczenia oraz powiększenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Sztabin.

Uczestnicy konkursu:

mieszkańcy Gminy Sztabin którzy zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.

Do konkursu nie mogą przystąpić członkowie komisji konkursowej.

Warunek uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie osobiście od dnia 04 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53 pok. nr 17 (sekretariat) i pok. nr 4 zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym, który będzie do pobrania na stronie internetowej www.sztabin.ug.gov.pl  lub w budynku Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53 pok. nr 17 i nr 4

Przebieg konkursu:

- od miesiąca czerwca do miesiąca sierpnia 2018 r.

Komisja konkursowa dokona oceny każdego zgłoszonego ogródka w miesiącu lipcu br.

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail przez członków komisji konkursowej o dacie przybycia na posesję.

Kryteria Konkursu

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem przez Organizatora konkursu dokona oceny ogródków w dwóch kategoriach:

  1. Ogródek przed domem;
  2. Zagospodarowanie działki siedliskowej.

Nagrody

- laureaci konkursu miejsc od I do III w dwóch kategoriach otrzymają nagrody w postaci akcesoriów ogrodowych. Podsumowanie konkursu nastąpi podczas imprezy pn. „Jarmark  Brzostowskiego”  w miesiącu sierpniu br.

Wyniki konkursu oraz galerie zdjęć ogródków nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu oraz w prasie lokalnej „Nasz Sztabiński Dom” w miesiącu wrześniu br.

Zachęcam mieszkańców Gminy Sztabin do wzięcia udziału w konkursie.

Wójt

Tadeusz Drągiewicz