W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Projekt

Partnerski projekt „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG Lietuva-Polska dobiega końca. Zadanie realizowane było przez wiele miesięcy, a jego budżet wynosił 862 470,00 Euro. We wcześniejszych numerach Naszego Sztabińskiego Domu informowaliśmy o działaniach zaplanowanych w projekcie.  Przypomnę, iż dzięki jego realizacji zakupiono 3 samochody pożarnicze,  27 szt. specjalistycznych uniformów, przeszkolono ratowników OSP w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zorganizowano wspólne ćwiczenia operacyjne oraz zorganizowano pikniki i podjęto działania promujące zadanie wśród społeczności lokalnej.

14 marca 2018 roku w Pensjonacie Poniatowski w Suchowoli miało miejsce uroczyste posumowanie projektu z udziałem delegacji z Gminy Dąbrowa Białostocka z burmistrzem Romualdem Gromackim, Gminy Sztabin pod przewodnictwem wójta Tadeusza Drągiewicza i Gminy Kalwaria na Litwie na czele z Karolisem Babeckasem zastępcą dyrektora administracji. Obecnością zaszczycił też komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie - st. bryg. mgr inż. Leszek Krzyżewski oraz komendant PSPP w Sokółce st. bryg. mgr inż. Dariusz Wojtecki z zastępcą bryg. mgr inż. Dariuszem K. Łukaszewiczem. Spotkanie poprowadził koordynator projektu Tomasz Perkowski – prezes Zarządu firmy Tomas Consulting.

Na początku miały miejsce wystąpienia włodarzy gmin. Mówili o istocie i znaczeniu współpracy, dzięki której jednostki OSP zdobyły nowoczesne wyposażenie oraz utrwaliły umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ich wypowiedzi były pełne pozytywnych stwierdzeń i zadowolenia z realizacji projektu. Świadczy to bez wątpienia o tym, iż wszystkim zależy na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa ludności oraz ochronie środowiska.  Bezpieczeństwo bowiem jest czynnikiem warunkującym rozwój każdego regionu. Wpływa bezpośrednio nie tylko na sytuację mieszkańców danego obszaru, ale także na atrakcyjność gospodarczą oraz turystyczną. Wspólne działanie samorządów przyczyniło się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, którzy dali temu wyraz podczas spotkań promujących działania.

W dalszej części wyświetlono prezentację dotyczącą wyników projektu. Został osiągnięty cel główny. Poprzez wspólne działanie samorządów gminnych wzmocniono potencjał kadrowy i sprzętowy podlegających im jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych położonych na obszarze transgranicznym Polska-Litwa.

Następnie o zabranie głosu poproszeni zostali przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP. Dziękując i wyrażając swoje zadowolenie za otrzymanie wysokiej klasy sprzętu gaśniczo-ratowniczego, zapewnili o dalszym poświęceniu i bezgranicznej służbie dla drugiego człowieka. Obserwując postawę obecnych na spotkaniu strażaków, dało się zauważyć, że bycie strażakiem OSP to nie tylko wieloletnia tradycja, ale przede wszystkim  zaszczyt.

Na zakończenie spotkania koordynator skierował pod adresem włodarzy gmin słowa podziękowania za współpracę przy realizacji tak ważnego dla wszystkich projektu.

Działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane. Pozostało sporządzenie sprawozdania i rozliczenie się. Liczymy na to, że odbędzie się to bez większych problemów. Fundusze unijne z pewnością zostały wydane racjonalnie na zadanie, które poprawiło bezpieczeństwo społeczeństwa dwóch krajów.

Na zakończenie pozostaje mi w imieniu wszystkich mieszkańców podziękować władzom naszej Gminy z wójtem na czele za starania, dzięki którym jednostka OSP Sztabin jest drużyną wyposażoną w nowoczesny sprzęt oraz doskonale wyszkoloną. Jakie znaczenie dla mieszkańców ma zakupiony samochód, nie muszę chyba opisywać. Wszyscy pamiętamy powitanie Floriana przy remizie OSP w Sztabinie.  Wydarzenie to sprawiło ogromną radość i zadowolenie nie tylko strażakom, którym życzę jak najmniej sytuacji kryzysowych, a jeżeli już takie będą to, aby nie opuszczało ich męstwo oraz tyle powrotów co wyjazdów.

Małgorzata Ostrowska