W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 136 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin informuje, że w 2018 r. usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sztabin, będzie świadczona przez firmy:

  1. MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok – odpady zmieszane
  1. BIOM Sp. z o.o. , Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły – odpady segregowane

Odbiór odpadów odbywać się będzie według załączonych poniższych harmonogramów: