W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 180 gości oraz 0 użytkowników.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZTABINIE

Adres: 16-310 Sztabin, ul. Kościuszki 10, tel. /87/ 643-97-52
Data rejestracji i numer KRS: 2002 r., Nr KRS 0000079016
Osoby kierujące organizacją /Zarząd/:
Tadeusz Drągiewicz - Prezes
Marcin Grzenda - Naczelnik
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Cele, zadania statutowe:
Niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof, zapobieganie pożarom
Forma działań: profilaktyka, akcje ratownicze, pomoc medyczna.
Zasięg działania: Gmina Sztabin

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JAGŁOWIE

Adres: Jagłowo 32A, 16-310 Sztabin, nr tel. /87/ 641-33-15
Data rejestracji i numer KRS: 2004 r., Nr KRS 0000083670
Osoby kierujące organizacją:
Pycz Romuald - Prezes
Wojtkielewicz Jan - Naczelnik
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Cele, zadania statutowe:
Niesienie pomocy pokrzywdzonym w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof, zapobieganie pożarom
Forma działań: profilaktyka i akcje ratownicze
Zasięg działania: Gmina Sztabin

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JAMINACH

Ades: Jaminy 21B, 16-310 Sztabin, tel. /87/ 641-30-34
Data rejestracji i numer w KRS: 2002 r., Nr KRS 0000079679
Osoby kierujące organizacją:
Władysław Lewoc - Prezes
Andrzej Artwich - Wiceprezes
Krzysztof Joka - Naczelnik
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Cele, zadania statutowe:
Niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof, zapobieganie pożarom
Forma działań: profilaktyka i akcje ratownicze
Zasięg działania: Gmina Sztabin

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JAZIEWIE

Adres: Jaziewo 47A, 16-310 Sztabin, tel. /87/ 641-30-14
Data rejestracji i numer KRS: 2002 r., Nr KRS 0000068810
Osoby kierujące organizacją:
Wojciech Waszkiewicz - Prezes
Adam Szmygiel - Naczelnik
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Cele, zadania statutowe:
Niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof, zapobieganie pożarom
Forma działań: profilaktyka i akcje ratownicze
Zasięg działania: Gmina Sztabin

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POLKOWIE

Adres: Polkowo 22, 16-310 Sztabin, tel. /87/ 641-31-99
Data rejestracji i numer KRS: 2002 r., Nr KRS 0000093805
Osoby kierujące organizacją:
Tomasz Kalicki - Prezes
Leszek Polkowski - Wiceprezes
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Cele, zadania statutowe:
Niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof, zapobieganie pożarom
Forma działań: profilaktyka i akcje ratownicze
Zasięg działania: Gmina Sztabin

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASTRZĘBNEJ PIERWSZEJ

Adres: Jastrzębna Pierwsza 48A, 16-310 Sztabin, tel. /87/ 641-40-09
Data rejestracji i numer KRS: 2001 r., Nr KRS 0000067590
Osoby kierujące organizacją:
Tadeusz Markowski - Prezes
Jan Chojnowski - Naczelnik
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Cele, zadania statutowe:
Niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof, zapobieganie pożarom
Forma działań: profilaktyka i akcje ratownicze
Zasięg działania: Gmina Sztabin

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASNYMBORZE

Adres: Krasnybór 43, 16-310 Sztabin
Data rejestracji: 1991 r., Nr KRS 0000261483
Osoby kierujące organizacją:
Wojciech Hrehorowicz - Prezes
Radosław Szyper - Naczelnik
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Cele, zadania statutowe:
Niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof, zapobieganie pożarom
Forma działań: profilaktyka i akcje ratownicze
Zasięg działania: Gmina Sztabin

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MOGILNICACH

Adres: Mogilnice, 16-310 Sztabin
Data rejestracji i numer KRS: 2012 r., Nr KRS 0000428246
Osoby kierujące organizacją:
Jan Waldemar Szumski - Prezes
Teresa Nowicka - Wiceprezes Zarządu
Zdzisław Suchwałko - Wiceprezes Zarządu, Naczelnik
Józef Suchwałko - Skarbnik
Prostko Ewa - Sekretarz
Forma prawna organizacji: stowarzyszenie
Cele, zadania statutowe:
Niesienie pomocy poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof, zapobieganie pożarom
Forma działań: profilaktyka i akcje ratownicze
Zasięg działania: Gmina Sztabin