W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Działanie  – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie 7.2: Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

W kwietniu rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sztabin w ramach PROW 2014-2020” obejmującej:  

 1. Przebudowę drogi gminnej nr 167511B Krasnoborki kolonie – Kamień kolonie.
 2. Przebudowę drogi gminnej nr 102825B Janówek – Kamień na terenie wsi Karoliny i Janówek.
 3. Przebudowę drogi gminnej nr 102827B Ewy – Huta – Motułka  na odcinku od wsi Huta do wsi Motułka. 
 4. Przebudowę drogi gminnej nr 102835B Jastrzębna Pierwsza – Ostrowie – Jastrzębna Druga na terenie wsi Jastrzębna Pierwsza i  Ostrowie.
 5. Przebudowę drogi gminnej nr 102833B Cisów – Balinka  na odcinku od wsi Długie do  wsi Kryłatka.
 6. Przebudowę drogi gminnej nr 102837B Balinka – Stacja kol. – Jastrzębna Pierwsza.
 7. Przebudowę drogi gminnej nr 102826B Czarniewo – Jaminy.
 8. Przebudowę drogi gminnej nr 102824B Wrotki – Jaminy
 9. Przebudowę drogi gminnej nr 102847B „Droga przez wieś Lipowo”
 10. Przebudowę drogi gminnej nr 102846B „Droga do wsi Czarny Las”.

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy dziesięciu odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 22 km.  Na realizację inwestycji Gmina Sztabin uzyskała dofinansowanie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę 2 999 109,00 zł.   

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, wybranych zostało trzech Wykonawców. Łączna wartość wszystkich robót drogowych  wynosi 6 084 602,28 zł. Zawarto następujące umowy:

 • w dniu 11 kwietnia 2017 r. z U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dabrowa Białostocka – na drogi nr 4, 5, 6 i 10 na łączna kwotę 2 173 905,64 zł 
 • w dniu 20 kwietnia 2017 r. ze STRABAG Sp. z o.o. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – na drogi nr 2 i 3 na łączna kwotę 1 512 657,26 zł
 • w dniu 28 kwietnia 2017 r. z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S.A., 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 24  – na drogi nr 1, 7, 8, 9 na łączna kwotę 2 398 039,38 zł.

     

GODZINY PRACY URZĘDU

PONIEDZIAŁEK - 7:00 - 15:00
WTOREK               - 7:00 - 15:00
ŚRODA                   - 7:00 - 15:00
CZWARTEK          - 7:00 - 15:00
PIĄTEK                  - 7:00 - 15:00
SOBOTA, NIEDZIELA - nieczynny

URZĄD GMINY SZTABIN

ul. Augustowska 53
16-310 Sztabin
tel. (87) 643-97-50
fax. (87) 643-97-51
 

KONTO BANKOWE

Rachunek Gminy Sztabin

BS Augustów
nr konta
14 9351 0000 0020 0123 2000 0020

NIP: 846-159-78-91