Na podstawie Uchwały Nr 174/XXII/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Augustowskiego określa się Harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy

Lp.

Nazwa i adres apteki

Miesiąc

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

1

Apteka ogólnodostępna

ul. Konopnickiej 12,

16-300 Augustów

tel. 87 643-23-64

14.05.2017 r.

30.05.2017 r.

 W dniu

 14.06.2017 r. dyżur pełniony w godz.

 20:00 – 9:00 dnia następnego

29.06.2017 r.

15.07.2017 r.

31.07.2017 r.

 Dyżur dnia 15.08.2017 r.

 w godz.

 20:00-7:00 dnia następnego

31.08.2017 r.

16.09.2017 r.

02.10.2017 r.

18.10.2017 r.

02.11.2017 r.

17.11.2017 r.

2

Apteka

ul. Mostowa 12C,

16-300 Augustów

tel. 87 643-31-85

 Dyżur dnia 01.05.2017 r.

 w godz.

 9:00-20:00

15.05.2017 r.

31.05.2017 r.

 Dyżur dnia 15.06.2017 r.

 w godz.

 9:00-20:00

30.06.2017 r.

16.07.2017 r.

01.08.2017 r.

16.08.2017 r.

01.09.2017 r.
17.09.2017 r.

03.10.2017 r.

19.10.2017 r.

03.11.2017 r.

18.11.2017 r.

3

Apteka ogólnodostępna

ul. Kopernika 5, 16-300 Augustów

tel. 87 643-06-73

 Dyżur dnia 01.05.2017 r.

 w godz.

 20:00-7:00 dnia następnego

16.05.2017 r.

01.06.2017 r.

 Dyżur dnia 15.06.2017 r.

 w godz.

 20:00-7:00 dnia następnego

01.07.2017 r.

17.07.2017 r.

02.08.2017 r.

17.08.2017 r.

02.09.2017 r.

18.09.2017 r.

04.10.2017 r.

20.10.2017 r.

04.11.2017 r.

19.11.2017 r.

4

Apteka Remedium Sp. z o.o.

ul. Hoża 19, 16-300 Augustów

tel. 87 643-51-19

 W dniu

 02.05.2017 r. dyżur pełniony w godz.

 20:00 – 9:00 dnia następnego

17.05.2017 r.

02.06.2017 r.

16.06.2017 r.

02.07.2017 r.

18.07.2017 r.

03.08.2017 r.

18.08.2017 r.

03.09.2017 r.

19.09.2017 r.

05.10.2017 r.

21.10.2017 r.

05.11.2017 r.

20.11.2017 r.

5

Apteka Maciej Otto

ul. Wojska Polskiego 51,

16-300 Augustów

tel. 87 643-74-46

 Dyżur dnia 03.05.2017 r.

 w godz.

 9:00-20:00

18.05.2017 r.

03.06.2017 r.

17.06.2017 r.

03.07.2017 r.

19.07.2017 r.

04.08.2017 r.

19.08.2017 r.

04.09.2017 r.

20.09.2017 r.

06.10.2017 r.

22.10.2017 r.

06.11.2017 r.

21.11.2017 r.

6

Apteka ogólnodostępna

ul. Mostowa 1, 16-300 Augustów

tel. 87 644-78-72

 Dyżur dnia 03.05.2017 r.

 w godz.

 20:00-7:00 dnia następnego

19.05.2017 r.

 Dyżur dnia 04.06.2017 r.

 w godz.

 9:00-20:00

18.06.2017 r.

04.07.2017 r.

20.07.2017 r.

05.08.2017 r.

20.08.2017 r.

05.09.2017 r.

21.09.2017 r.

07.10.2017 r.

23.10.2017 r.

07.11.2017 r.

22.11.2017 r.

7

Apteka „Arnica”

ul. Hoża 2B, 16-300 Augustów

tel. 87 643-64-54

04.05.2017 r.

20.05.2017 r.

 Dyżur dnia 04.06.2017 r.

 w godz.

 20:00-7:00 dnia następnego

19.06.2017 r.

05.07.2017 r.

21.07.2017 r.

06.08.2017 r.

21.08.2017 r.

06.09.2017 r.

22.09.2017 r.

08.10.2017 r.

24.10.2017 r.

08.11.2017 r.

23.11.2017 r.

8

Apteka Maciej Otto

ul. Wojska Polskiego 51,

16-300 Augustów

tel. 87 643-74-46

05.05.2017 r.

21.05.2017 r.

05.06.2017 r.

20.06.2017 r.

06.07.2017 r.

22.07.2017 r.

07.08.2017 r.

22.08.2017 r.

07.09.2017 r.

23.09.2017 r.

09.10.2017 r.

25.10.2017 r.

09.11.2017 r.

24.11.2017 r.

9

Apteka Cef@rm 36,6

ul. Rynek Zygmunta Augusta 28

16-300 Augustów,

tel.87 643-69-85

06.05.2017 r.

22.05.2017 r.

06.06.2017 r.

21.06.2017 r.

07.07.2017 r.

23.07.2017 r.

08.08.2017 r.

23.08.2017 r.

08.09.2017 r.

24.09.2017 r.

10.10.2017 r.

26.10.2017 r.

 W dniu

 10.11.2017 r. dyżur pełniony w godz.

 20:00 – 9:00dnia następnego

25.11.2017 r.

10

Apteka ogólnodostępna

ul. Mostowa 1, 16-300 Augustów

tel. 87 644-78-72

07.05.2017 r.

23.05.2017 r.

07.06.2017 r.

22.06.2017 r.

08.07.2017 r.

24.07.2017 r.

09.08.2017 r.

24.08.2017 r.

09.09.2017 r.

25.09.2017 r.

11.10.2017 r.

27.10.2017 r.

 Dyżur dnia 11.11.2017 r.

 w godz.

 9:00-20:00

26.11.2017 r.

11

Apteka Św. Brunona

ul. Ks. Skorupki 8,

16-300 Augustów

tel. 87 643-68-55

08.05.2017 r.

24.05.2017 r.

08.06.2017 r.

23.06.2017 r.

09.07.2017 r.

25.07.2017 r.

10.08.2017 r.

25.08.2017 r.

10.09.2017 r.

26.09.2017 r.

12.10.2017 r.

28.10.2017 r.

 Dyżur dnia 11.11.2017 r.

 w godz.

 20:00-9:00 dnia następnego

27.11.2017 r.

12

Apteka Nowa Farmacja Arkadia

ul. Wierzbna 9 lok. 2,

16-300 Augustów

tel. 87 643-76-76

09.05.2017 r.

25.05.2017 r.

09.06.2017 r.

24.06.2017 r.

10.07.2017 r.

26.07.2017 r.

11.08.2017 r.

26.08.2017 r.

11.09.2017 r.

27.09.2017 r.

13.10.2017 r.

29.10.2017 r.

12.11.2017 r.

28.11.2017 r.

13

Apteka nad jeziorami

ul. 3 Maja 17 lok.1,

16-300 Augustów

tel. 87 644-53-55

10.05.2017 r.

26.05.2017 r.

10.06.2017 r.

25.06.2017 r.

11.07.2017 r.

27.07.2017 r.

12.08.2017 r.

27.08.2017 r.

12.09.2017 r.

28.09.2017 r.

14.10.2017 r.

30.10.2017 r.

13.11.2017 r.

29.11.2017 r.

14

Apteka Gemini

ul. Wojska Polskiego 53,

16-300 Augustów

tel. 87 643-18-52

11.05.2017 r.

27.05.2017 r.

11.06.2017 r.

26.06.2017 r.

12.07.2017 r.

28.07.2017 r.

13.08.2017 r.

28.08.2017 r.

13.09.2017 r.

29.09.2017 r.

15.10.2017 r.

 W dniu

 31.10.2017 r. dyżur pełniony w godz.

 20:00 – 9:00 dnia następnego

14.11.2017 r.

30.11.2017 r.

15

Apteka Melissa

ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów

tel. 87 644-42-65

12.05.2017 r.

28.05.2017 r.

12.06.2017 r.

27.06.2017 r.

13.07.2017 r.

29.07.2017 r.

 W dniu

 14.08.2017 r. dyżur pełniony

 w godz.

 20:00 – 9:00 dnia następnego

29.08.2017 r.

14.09.2017 r.

30.09.2017 r.

16.10.2017 r.

 Dyżur dnia 01.11.2017 r.

 w godz.

 9:00-20:00

15.11.2017 r.

16

Apteka przy basenie

ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 8C,

16-300 Augustów

tel. 87 643-54-57

13.05.2017 r.

29.05.2017 r.

13.06.2017 r.

28.06.2017 r.

14.07.2017 r.

30.07.2017 r.

 Dyżur dnia 15.08.2017 r.

 w godz.

 9:00-20:00

30.08.2017 r.

15.09.2017 r.

01.10.2017 r.

17.10.2017 r.

 Dyżur dnia 01.11.2017 r.

 w godz.

 20:00-7:00 dnia następnego

16.11.2017 r.