W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

przyznanych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w okresie ostatnich 5 lat przez Gminę Sztabin

Rok

Komu przyznano środki publiczne

Kwota

2005

1.Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. K. Brzostowskiego, 16-310 Sztabin

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jastrzębna Druga – Ostrowie, Jastrzębna Druga 45

3800,00 zł

 

1200,00 zł

2006

1. Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze, Krasnybór 59

2. Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ”Edukator ” w Łomży. Oddział w Jaminach;

3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ”Biebrza” 16-310 Sztabin;

4. Parafialny Zespół Caritas  przy parafii św. Mateusza Apostoła w Jaminach;

5. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Biebrza” w Sztabinie;

6. Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie

2000,00 zł

1675,00 zł

 

3996,00 zł

4000,00 zł

2000,00 zł

10.000,00 zł

2007

1. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. św. Mateusza Apostoła w Jaminach;

2. Zespół Szkół Samorządowych w Krasnymborze;

3. Szkoła Podstawowa w Jaziewie;

4. Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie;

5. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza” w Sztabinie;

6. Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ”Edukator” w Łomży. Oddział w Jaminach;

7. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej, 16-310 Sztabin;

8. Diecezja Ełcka. Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela,16-300 Augustów;

9. Gminna Biblioteka Publiczna, 16-310 Sztabin

3330,00 zł

1000,00 zł

1400,00 zł

7000,00 zł

3000,00 zł

 

1270,00 zł

 

1500,00 zł

5000,00 zł

1500,00zł

2008

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej, 16-310 Sztabin;

2. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Sztabinie;

3. Gminny Ośrodek Kultury w Sztabinie

5000,00 zł

5000,00 zł

2000,00 zł

2009

1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej, 16-310 Sztabin.

5000,00 zł