W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Sztabin oraz Gmina Kalwaria uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Kooperacyjnego Interreg Litwa - Polska na projekt nr LT-PL-1R-007 pn. „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności wspólnych działań samorządów gminnych Dąbrowa Białostocka, Sztabin i Kalwaria, poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego podlegających im jednostek OSP z obszaru transgranicznego PL – LT.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

- podniesienie poziomu wyposażenia 3 jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy na obszarze transgranicznym PL - LT,

- podniesienie poziomu wiedzy I doświadczenia 114 ratowników jednostek OSP w zakresie zachowania w sytuacjach kryzysowych w obszarze transgranicznym PL – LT,

- zacieśnienie współpracy 3 samorządów gminnych Polski I Litwy w ramach działań dotyczących sytuacji kryzysowych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.06.2018

Wartość projektu: 862 470,00 euro

Dofinansowanie 733 099,50 euro