W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

WielkanocCoroczne podsumowania konkursów wielkanocnych na pisanki ozdoby i stroiki świąteczne kojarzyły się  nam z organizacją wystaw pokonkursowych i nagrodami dla uczestników.
W bieżącym roku Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie (organizator konkursu) tradycję tę wzbogaciło o prezentację ludowych piosenek i scenek kabaretowych z wykorzystaniem miejscowej gwary, tworząc w ten sposób blok tematyczny „Tym razem na ludowo”.

W prezentacji ludowych pieśni wystąpili Marcin Litwinko i Grzegorz Jurguć (stypendysta Marszałka Województwa Podlaskiego) zaś scenki kabaretowe zaprezentowała młodzież realizująca obecnie program  „Równać Szanse 2016”.

Czytaj więcej na stronie Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Sztabinie