W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

Konkurs WielkanocnyOrganizator konkursu:
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie

Cele konkursu:
- kultywowanie wielkanocnej tradycji:
- rozwijanie zainteresowań artystycznych;
- konfrontacja osiągnięć artystycznych;
- podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji świątecznych.
 
Warunki konkursu:
Konkurs będzie rozstrzygany w kategoriach wiekowych:
- do lat 12
- od 12 do 16 lat
- dorośli

W konkursie biorą udział prace indywidualne i zbiorowe w 3 kategoriach tematycznych:
- stroik na stół świąteczny
- pisanka tradycyjna
- ozdoba wielkanocna

Kryteria oceny:
- pomysłowość
- staranność oraz samodzielność
- oryginalność pomysłu
- zachowanie tradycyjnych motywów

Na konkurs można zgłosić maksymalnie 1 pracę jednego autora. Każde dzieło powinno zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon kontaktowy.

Terminy:
- Prace należy dostarczyć do 01 kwietnia 2017 roku do godz. 18:00.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 02 kwietnia 2017 roku o godz. 14:00 w świetlicy Centrum, ul. Kościuszki 10, Sztabin,
- Wystawa prac odbędzie się od 02.04 – 11.04.2017 r.

Postanowienia końcowe
- Prace należy odebrać po wystawie w dniach 12-14 kwietnia 2017 r.
- Dostarczenie pracy na konkurs oznacza zaakceptowanie regulaminu przez uczestnika i wyrażenie zgody na prezentację pracy.
- Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i przekazywanie informacji o swoich pracach do celów związanych z konkursem