W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

0x0o- Po wielu latach doczekaliśmy się, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można dofinansować drogi lokalne – mówi Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.

- W ramach naboru wpłynęło 280 wniosków, z czego pozytywnie zostało ocenionych 233 wniosków. Ograniczenia finansowe spowodowały jednak, że do podpisania umów zakwalifikować można było tylko pierwszą setkę pozytywnie zweryfikowanych wniosków na kwotę 103 mln zł. (źródło: www.wrotapodlasia.pl)

Pierwsze umowy podpisane zostały z przedstawicielami trzech powiatów oraz dziewięciu gmin. Wśród nich znalazła się Gmina Sztabin w imieniu której, w dniu 20 lipca 2016 roku, umowę podpisali: Wójt Tadeusz Drągiewicz oraz Skarbnik Gminy Agnieszka Truszkowska. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego umowy podpisywał Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego i Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, w obecności Bogdana Dyjuka, Członka Zarządu.

Gmina Sztabin złożyła 10 wniosków i wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane w związku z czym Gmina uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 2 999 109,00 zł, co stanowi 63,63 % wartości inwestycji co pozwoli na przebudowę 21,21 km dróg na terenie gminy. Szacunkowa wartość przebudowy dróg wynosi łącznie 4 713 367,21 zł.

Więcej informacji na: http://wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/z_prac_zarzadu/100-milionow-na-100-drog--pierwsze-umowy-na-drogi-w-podlaskiem-podpisane.html

Oprócz uzyskanej dotacji na przebudowę dróg gminnych, Gmina Sztabin będzie w bieżącym roku uczestniczyć w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1223B na odcinku od wsi Kopiec do śluzy na Kanale Augustowskim w Sosnowie o dł. 3,48 km oraz przebudowie mostu na rzece Netta na tej drodze. Na przebudowę drogi powiatowej nr 1223B została dla Powiatu Augustowskiego również przyznana dotacja z PROW. Udział finansowy Gminy Sztabin w tej inwestycji wynosić będzie łącznie blisko 830 tys. zł. Przebudowa drogi powiatowej i mostu zostaną zakończone w bieżącym roku.

O realizacji tych inwestycji będziemy na bieżąco informować mieszkańców naszej gminy.    

Janusz Lotkowski

0x0oo PODPISANIE UMÓW 4

GODZINY PRACY URZĘDU

PONIEDZIAŁEK - 7:00 - 15:00
WTOREK               - 7:00 - 15:00
ŚRODA                   - 7:00 - 15:00
CZWARTEK          - 7:00 - 15:00
PIĄTEK                  - 7:00 - 15:00
SOBOTA, NIEDZIELA - nieczynny

URZĄD GMINY SZTABIN

ul. Augustowska 53
16-310 Sztabin
tel. (87) 643-97-50
fax. (87) 643-97-51
 

KONTO BANKOWE

Rachunek Gminy Sztabin

BS Augustów
nr konta
14 9351 0000 0020 0123 2000 0020

NIP: 846-159-78-91