W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

poczta

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek.

Umieszczając skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla operatorów pocztowych dowodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną respektującą obowiązujące przepisy prawa.

O obowiązku umieszczenia skrzynki pocztowej w miejscu dostępnym mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Postarajmy się być gminą ,w której na każdej posesji będzie skrzynka pocztowa na korespondencję.

Należy dodać, iż właściciele nieruchomości zabudowanych mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu, na frontowej ścianie budynku tabliczki z numerem porządkowym.

Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla poprawy jakości i skuteczności dostarczanej do adresatów korespondencji, ale także istotnie usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna, czasem nawet dla ratowania życia i zdrowia.