W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

50Urząd Stanu Cywilnego w Sztabinie zwraca się z uprzejmą prośbą do par małżeńskich z terenu Gminy Sztabin, które w 2020 roku obchodzić będą jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, o zgłaszanie tego faktu w celu umożliwienia wszczęcia procedury nadania medalu za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Informację proszę składać w terminie do dnia 31.03.2020 r. do Urzędu Stanu Cywilnego w Sztabinie, ul. Augustowska 53, I piętro – pokój nr 12.

Z uwagi na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych urząd nie może wystąpić o nadanie medali bez inicjatywy osób zainteresowanych.

Z-ca Kierownika

Urzędu Stanu Cywilnego

Małgorzata Karp