W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Sztabin

Wójt Gminy Sztabin na podstawie § 4 ust. 2 i 4, § 6, § 8 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 131/2020 Wójta Gminy Sztabin z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sztabin:

 Pierwszy przetarg odbył się dnia 12 listopada 2019 r.