W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 18 lipca 2019 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w kwocie 4 000,00 zł przeznaczonej na zakup/remont sprzętu ratowniczo – gaśniczego.  

Powyższa dotacja została przeznaczona na remont aparatów powietrznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaziewie ( szt. 2) i Jastrzębnej Pierwszej (szt. 2)

Kwota remontu powyższego sprzętu została „Opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego”

Gmina Sztabin posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową otrzymaną na remont aparatów powietrznych. Na stronie www.sztabin.ug.gov.pl Gmina Sztabin upubliczniła informację o sfinansowaniu remontu ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego. Wyremontowany sprzęt w znacznym stopniu podniesie gotowość bojową jednostek OSP Jaziewo i OSP Jastrzębna Pierwsza.