W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały „Program współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie spotkania w dniu 20 września 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin ul. Augustowska 53, sala nr 1.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztabin.

Projekt uchwały w celu uzyskania ewentualnych wniosków i uwag podczas spotkania został zamieszczony od dnia 3 września 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztabin pod adresem  www.sztabin.ug.gov.pl

Wójt

Jarosław Karp