W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 165 gości oraz 0 użytkowników.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie informuje, że w związku z awarią systemów informatycznych wypłaty świadczeń planowane w maju 2019 r. nie mogą być zrealizowane. Sprawa dotyczy następujących rodzajów świadczeń:

- świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka),

- świadczenia wychowawcze (500 plus),

- fundusz alimentacyjny,

- świadczenia z pomocy społecznej.

Po usunięciu awarii informacje na temat  terminów wypłat zostaną umieszczone na stronie internetowej i w BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztabin.