Znaczki1 marca b.r. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Sztabinie odbył się pokaz filatelistyczny. Filateliści to ludzie, którzy zbierają wszelkie znaczki pocztowe, koperty i kartki z wydrukowanym znaczkiem, telegramy, projekty znaczków, ich próby i wzory. Swój bogaty zbiór zaprezentował były długoletni wójt gminy Sztabin Tadeusz Drągiewicz, który od wielu lat zajmuje się ich kolekcjonowaniem. Z wielką pasją opowiadał, na czym polega zapomniane przez młode pokolenie hobby. Przygotował prezentację multimedialną, za pomocą której omawiał najciekawsze i najbardziej wartościowe okazy.

Dzięki przebogatej kolekcji, można było wzbogacić swoją wiedzę o różne wiadomości np. ile razy Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu odwiedził Polskę. Jego kolekcja jest wzorowo opracowana i pogrupowana tematycznie: fauna, flora, sport, malarstwo, historia, literatura, film oraz wiele innych dziedzin.