W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin informuje, ze wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz chowu lub hodowli bydła należy składać od 01 lutego do 29 lutego 2020 r. w pokoju nr 13 Urzędu Gminy (I piętro). Do wniosku należy załączyć faktury potwierdzające zakup paliwa w okresie od 01 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Wypełnione wnioski wraz z załączonymi fakturami można również wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Sztabin.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  1. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub w współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek akcyza.pdf)wniosek akcyza.pdf[ ]1449 kB
Pobierz plik (zestawienie_faktur.pdf)zestawienie_faktur.pdf[ ]85 kB