W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 133 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie § 21 i § 23 Statutów Sołectw: Balinka, Budziski, Cisów, Czarniewo, Czarny Las, Długie, Ewy, Fiedorowizna, Huta, Hruskie, Jagłowo, Jaminy, Janówek, Jasionowo, Jasionowo Dębowskie, Jastrzębna Druga, Jastrzębna Pierwsza, Jaziewo, Kamień, Karoliny, Komaszówka, Kryłatka, Kopiec, Kopytkowo, Krasnoborki, Krasnybór, Kunicha, Lebiedzin, Lipowo, Mogilnice, Motułka, Ostrowie, Podcisówek, Polkowo, Sosnowo, Sztabin, Ściokła, Wolne, Wrotki zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić wybory Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2023.

§ 2. Terminy zebrań wiejskich wyborczych określa harmonogram stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonywanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Sztabin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztabin oraz w sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.

Wójt
Jarosław Karp

Załączniki:
Pobierz plik (17-2019.pdf)17-2019.pdf[ ]196 kB