W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 297 gości oraz 0 użytkowników.

Zarząd w składzie:
Teresa Nowicka - Przewodnicząca
Wiesława Kapla - Z-ca Przewodniczącej
Agata Suchwałko - Sekretarz
Zofia Nowicka - Skarbnik
 
Cele i zadania:
  1. Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych.
  2. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
  3. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia kobiet.
  4. Prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Mogilnice poprzez czynny udział członków Koła w życiu wsi.