W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 25 maja 2018 r. Województwo Podlaskie udzieliło Gminie Sztabin pomocy finansowej w kwocie 5 000,00 zł przeznaczonej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup: automatycznego defibrylatora zewnętrznego dla jednostki OSP Sztabin.

Kwota zakupu powyższego sprzętu została „Opłacona z dotacji Województwa Podlaskiego”.

Gmina posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo - księgową otrzymaną na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Na stroniewww.sztabin.ug.gov.pl, gmina upubliczniła informację o sfinansowaniu zakupu ze środków otrzymanych tytułem dotacji Województwa Podlaskiego. Na zakupionym sprzęcie zostały umieszczone widoczne i trwałe informacje o sfinansowaniu zakupu. Posiadany na wyposażeniu w/w sprzęt w znacznym stopniu podniesie gotowość bojową jednostki OSP Sztabin.

Wójt Gminy Sztabin

Tadeusz Drągiewicz