W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin zawiadamia, że z przyczyn niezależnych ulega zmianie termin przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztabin. Ostateczny termin składania uwag i wniosków to 30 października 2018 r.

Wójt Gminy Sztabin

Tadeusz Drągiewicz