W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 391 gości oraz 0 użytkowników.

Na podstawie Zarządzenia Nr 418/2018 Wójta Gminy Sztabin z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Sztabin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, Wójt Gminy Sztabin zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące w/w projektu uchwały.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie spotkania w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sztabin, ulica Augustowska 53, sala nr 1.

Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztabin.

Projekt uchwały w celu uzyskania ewentualnych uwag i wniosków został zamieszczony od dnia 03 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztabin www.sztabin.ug.gov.pl