Dożynki Gminne 2023 r.

DOŻYNKI to coroczna wielka uroczystość Rolników. To Święto Plonów, podczas którego dziękują za udane żniwa i płody rolne zebrane z pola. Wszyscy – nie tylko rolnicy – chętnie biorą w nim udział. Tradycje związane z obchodzeniem Święta Plonów są szczególnie mocno zachowane na wsiach i można wyróżnić wiele zwyczajów z nim związanych. Dożynki mogą mieć charakter świecki, ludowy lub religijny. Zgodnie z tradycją, cały obrzęd prowadzi Starosta i Starościna. Na początku wznosi się specjalny wieniec dożynkowy, który wcześniej wykonuje się z warzyw, owoców, zbóż oraz kwiatów. Następnie Starości wręczają Gospodarzowi święta bochenek chleba, który upieczono, tylko i wyłącznie, z mąki pochodzącej z ostatnich żniw. Jeśli dożynki mają charakter religijny, Gospodarzem jest kapłan, jeśli jednak są one świeckie, funkcję tę pełni przedstawiciel lokalnej władzy. Po podarowaniu bochenka chleba, składa się dary pochodzące z ostatnich zbiorów. Zazwyczaj są to owoce, warzywa i zioła, prezentujące największe osiągnięcia lokalnych rolników. Podczas dożynek o charakterze religijnym, ma miejsce także specjalny obrzęd liturgiczny. Święto zazwyczaj kończy się ludowym festynem.

20 sierpnia 2023 roku, mieszkańcy Gminy Sztabin zgromadzili się licznie, aby po ciężkiej pracy uczcić szczęśliwe zakończenie żniw. Uroczystość, tradycyjnie, rozpoczęto Mszą św. w sztabińskim kościele, podczas której dziękowano Bogu za zebrane plony. Po nabożeństwie orszak dożynkowy, prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Jasionówki, udał się na boisko szkolne, gdzie zgodnie z programem celebrowano dalszą część uroczystości z udziałem wielu gości. Uczestniczyli m.in.:  Adam Andruszkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Kazimierz Baszko – Poseł na Sejm RP, Michał Wiśniewski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego – Wiesława Burnos, Bogdan Dyjuk, Cezary Cieślukowski, Wicewojewoda Podlaski – Bogusława Szczerbińska, Starosta Powiatu Augustowskiego – Jarosław Szlaszyński wraz z radnymi powiatu Tadeuszem Drągiewiczem i Andrzejem Mursztynem, Przewodniczący Rady Gminy Sztabin – Marcin Grzenda wraz z Radnymi, Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów – Wojciech Szostak, Prezesowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, Ksiądz Krzysztof Bronakowski – Proboszcz Parafii Sztabin, Ksiądz Dariusz Rogiński – Proboszcz Parafii Krasnybór oraz Sołtysi

Rozpoczęto obrzędową częścią dożynek – pobłogosławiono chleb i następnie Starostowie ofiarowali go Gospodarzowi Święta Plonów – Wójtowi Gminy Sztabin Jarosławowi Karp, podzielili się nim również z uczestnikami obchodów. W tym roku zaszczytną rolę Starostów pełnili Agnieszka i Józef Polkowscy, którzy od 23 lat prowadzą gospodarstwo rolne w Jasionowie ukierunkowane na hodowlę bydła mlecznego i opasowego. Gospodarzą na 50 hektarach, z czego 30 stanowi ich własność.  Roczna produkcja mleka wynosi ponad 250 tys. litrów. Pragnąc rozwijać swoje gospodarstwo, korzystali z kredytu preferencyjnego na budowę obory i jej wyposażenie oraz dotacji unijnych na zakup maszyn rolniczych. Największym ich szczęściem są jednak trzy córki i syn, który obecnie jest żołnierzem pełniącym służbę na wschodniej granicy.

Przemówienie Wójta Gminy Sztabin zakończyło część obrzędową uroczystości. W swoim wystąpieniu, serdecznymi słowami, podziękował on za owoce pracy rolnika. Podkreślił, że to dzięki nim codziennie trafia na stoły naszych domów chleb, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe. Życzył wszystkim rolnikom i przybyłym gościom wszelakiej pomyślności.

Włodarz Gminy Sztabin – Jarosław Karp z wdzięcznością za nieocenione wsparcie we wszelkich gminnych działaniach pozwalających rozwijać naszą małą ojczyznę, wręczył symboliczne statuetki przedstawicielom władz: Jarosławowi Zielińskiemu, Adamowi Andruszkiewiczowi, Michałowi Wiśniewskiemu, Mieczysławowi Kazimierzowi Baszko, Bohdanowi Paszkowskiemu, Wiesławie Burnos, Jarosławowi Szlaszyńskiemu, Jackowi Chańko.

Serdecznym akcentem obchodów było wręczenie nagród Wójta Gminy Sztabin za wzorowe prowadzenie gospodarstwa rolnego i wysoką produkcją mleka. Nagrody otrzymali: Agnieszka i Józef Polkowscy z Jasionowa – Starostowie Dożynek, Regina i Krzysztof Kotowscy z Sosnowa, Alina i Wojciech Sienkiewicz z Jastrzębnej Drugiej, Ewa i Andrzej Grajewscy z Krasnoborek, Dorota i Krzysztof Skorupa z Sosnowa, Karolina i Karol Szczytko z Jasionowa Dębowskiego. Dodatkowo Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez firmę Mitros-Bargłów - Artykuły do Produkcji Rolnej i BIOFEED.

Tego roku po raz pierwszy Wójt Gminy Sztabin wręczył podziękowania za opiekę weterynaryjną zwierząt hodowlanych: Danielowi Gołębiowskiemu, Stanisławowi Karczewskiemu, Jarosławowi Kwiatkowskiemu z zespołem.

Nie można pominąć również nagród uznania za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Statuetki w tej kategorii otrzymali: Barbara Czerwińska – za pełnienie funkcji Prezesa Stowarzyszenia Aktywny Sztabin w latach 2019-2023, Marek Murawski – za pełnienie funkcji prezesa Terenowego Koła Hodowców Koni w Sztabinie, Marek Iwanicki – za osiągnięcia w hodowli koni, Janusz Lotkowski – za zaangażowanie we wszystkie inwestycje, które poprawiają standard życia mieszkańców naszej gminy.

Zgodnie z tradycją nie zabrakło konkursu na wieniec dożynkowy. Wykonali je mieszkańcy wsi: Jaziewo, Jaminy, Jastrzębna Druga, Ostrowie oraz Stowarzyszenie Aktywny Sztabin. Wieńce misternie i dokładnie uplecione komisja oceniła równorzędnie, przyznając wszystkim I miejsce.

Gospodynie mogły pochwalić się dorodnymi zbiorami, komponując je w wiązanki. W konkursie na „Najpiękniejszy bukiet z owoców i warzyw” zwyciężyła Monika Paul, II miejsce zajęła Gabriela Zapolska-Szyc, III – Aleksandra Chodorowska.

Wiele zabawy przyniosły konkurencje sprawnościowe. Uczestnicy zmagali się w zawodach pn. „wyprawa na dożynki”, „jajecznica”, strażacy konstruowali drabinę z ziemniaków i patyczków, napełniali kubek wodą przy pomocy strzykawki, zbierali do woreczka osy. Każdy, kto wziął udział w zabawie, otrzymał nagrodę ufundowaną przez Centrum oraz sponsorów, tj. Auto Naprawa Tomasz Sałygo, Salon Urody Urszuli Piekarskiej.

Oprawę artystyczną uroczystości stanowiły występy zaproszonych oraz lokalnych wykonawców. Ucztę muzyczną przygotowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Jasionówki, grając utwory z muzyki rozrywkowej. Orkiestrze towarzyszyła grupa mażoretek. Zaprezentowane przez nią układy zdobyły ogromne uznanie publiczności. Folklorystyczny nastrój święta podtrzymały zespoły „Przeroślaki” i dziecięcy „Sztabiniaki”. Na scenie zaprezentowały się też grupy „Tańczce Emotki” z Krasnegoboru i wokalny „Sztabiniaki” oraz solistka Wiktoria Kulmacz.

Najmłodszym uczestnikom przygotowano dmuchaną zjeżdżalnię oraz wiele atrakcji w ramach programu „Rodzina 800+”.

Tradycyjnie nie zabrakło kulinarnych pyszności. W tym roku stoiska z potrawami przygotowały Sołectwa Gminy Sztabin w podziale na trzy parafie (Jaminy, Krasnybór, Sztabin) oraz Grupa Nieformalna Sztabin Pomaga. Wszyscy odwiedzający stragany z żywnością mogli, w prowadzonej tam zbiórce publicznej, wesprzeć leczenie chorej Amelki.

Lokalni producenci i instytucje funkcjonujące między innymi w sektorze rolnictwa również przygotowali stoiska wystawiennicze, które skłaniały do zasięgnięcia fachowej porady. Byli to między innymi: MLEKPOL – Grajewo, Polska federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Holenderska Genetyka Plus, Firma ALDO, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, KRUS Augustów, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie, Mitros-BARGŁÓW – Artykuły do Produkcji Rolnej, GOPS Sztabin, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach, I Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, Placówka Straży Granicznej w Lipsku, Biebrzański Park Narodowy.

Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna prowadzona przez DJ Marcina i Paulinę oraz zespół IMPULS. Przed publicznością wystąpili również artyści z JO ART SHOW – prezentując widowisko wizualne zbudowane na bazie światła – laserów i ognia. Ten artystyczny spektakl barw i dźwięków wywarł na oglądających ogromne, niezapomniane wrażenie dzięki uprzejmości Rady Gminy Sztabin.

Święto dziękczynienia za obfite plony już za nami. Wzięło w nim udział wiele osób. Organizatorzy dożynek tj. Urząd Gminy Sztabin, Rada Gminy Sztabin oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie serdecznie dziękują wszystkim za przybycie. Szczególne słowa wdzięczności kierują do wszystkich zaangażowanych w przygotowanie obchodów. Księdzu proboszczowi za odprawienie Mszy św. dziękczynnej w intencji rolników. Państwu Agnieszce i Józefowi Polkowskim za pełnienie funkcji Starostów Dożynek. Gospodyniom – za ugotowanie i upieczenie smacznych potraw. Producentom, przedsiębiorcom i instytucjom za wystawienie swoich produktów. Strażakom OSP Sztabin i Jastrzębnej Pierwszej są wdzięczni za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników imprezy. Mieszkańcom Sztabina za piękne akcenty dożynkowe w postaci dekoracji przy prywatnych posesjach. Szczególne słowa podziękowania kierują do Rolników za codzienny trud i godną postawę mimo wielu trudności i problemów.

Mariola Mitros-Wolska