Aktualności

„Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

Nowe boisko w Sztabinie w ramach „Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” 

Gmina Sztabin otrzymała dofinansowanie na zadanie  „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Sztabinie” w wysokości 2 320 000,00 zł

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma ona za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania wynosi nie więcej niż 70 proc.

Zadanie dotyczy budowy nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem metalowym o konstrukcji samonośnej i zapleczem do 100m2. Nowe boisko będzie zlokalizowane w sąsiedztwie miejscowej Szkoły Podstawowej im. Karola Brzostowskiego w Sztabinie. Boisko wybudowane zostanie na istniejącym terenie sportowo – rekreacyjnym przy ulicy Sportowej. Wybudowane zostanie w miejscu starego boiska o nawierzchni gruntowej , którego odtworzenie wymagało by dużych nakładów. Nowe boisko będzie obiektem całorocznym, z którego codziennie będą mogli korzystać uczniowie miejscowej szkoły oraz dorośli w różnych kategoriach wiekowych. Obecnie przy szkole w Sztabinie znajduje się niewielka sala gimnastyczna, która nie zaspokajania wszystkich potrzeb zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym. Budowa zadaszonego boiska pozwoli na uprawianie rożnych dyscyplin bez względu na warunki klimatyczne.

Celem inwestycji jest poprawa warunków uprawiania sportu oraz rozwoju kultury fizycznej przez mieszkańców Gminy Sztabin oraz poprawa dostępności do infrastruktury sportowej, propagowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. Obiekt bez wątpienia uatrakcyjni infrastrukturę sportowo - rekreacyjną dla dzieci i młodzieży i przyczyni się do spędzania większej ilości wolnego czasu na świeżym powietrzu na obiektach bezpiecznych, co ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju. Inwestycja ułatwi dzieciom i młodzieży korzystanie z form aktywnego wypoczynku z uwagi na lokalizację boiska w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły oraz dużego osiedla mieszkaniowego.

Planowany termin wykonania zadania to 31 grudnia 2024 roku.