Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego i bitwy pod Jastrzębną

19 kwietnia 1863 roku wybuchła bitwa pod Jastrzebną w której oddział pod dowództwem Józefa Ramotowskiego „Wawra” pokonał wojska rosyjskie. Był to jeden z epizodów powstania styczniowego, którego 160. rocznicę uczcili 19 kwietnia 2023 roku mieszkańcy Gminy Sztabin i powiatu augustowskiego.

W uroczystościach udział wzięli poseł na sejm Jarosław Zieliński, Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński wraz z zarządem powiatu, władze Gminne. Uroczystość objął patronatem prezydent Andrzej Duda.

Uczestnicy zgromadzili się najpierw w kościele pw. św. Rocha w Krasnymborze na mszy w intencji poległych powstańców styczniowych, by później w przemarszu przejść na cmentarz parafialny, gdzie znajduje się powstańcza mogiła. Tam złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystości zakończyły się w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Krasnymborze. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny "Był taki rok...!".

Dziękuję serdecznie wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości, księżom za liturgię słowa, uczniom i nauczycielom za przygotowanie wzruszającego występu  oraz wszystkim przybyłym na uroczystość gościom za uczczenie pamięci Powstania Styczniowego.

Wójt Gminy Sztabin

Jarosław Karp