W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OAG.271.04.2017.JL, prowadzonego przez Gminę Sztabin, pn. Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Sztabin

Informacja z otwarcia ofert