W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Płatnik - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Wójt Gminy Sztabin, reprezentujący Gminę Sztabin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku garażowego nr 1 na okres 5  - u  lat.

Budynek garażowy nr 1 o pow. użytk. 18,60 m² posadowiony jest na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 409 o pow. 0,15 ha, położonej w miejscowości Krasnybór 42. Własność Gminy Sztabin ujawniona jest w KW SU1A/00014864/1, bez żadnych obciążeń i zobowiązań osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego na w/w nieruchomość.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Sztabin z dnia 09 marca 2017 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Sztabin z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)