W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 59231 gości oraz 0 użytkowników.

Informuję, że w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Opiniowanie projektów uchwał przedkładanych na sesję rady gminy.
  3. Analiza realizacji uchwał dotyczących podatków i opłat za 2017 rok.
  4. Przegląd dróg gminnych pod kątem utrzymania zimowego.
  5. Przegląd remontów w obiektach szkolnych w 2017 roku.
  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Artur Bogusław Rozmysłowicz