W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073 t. j.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej – posterunku policji zlokalizowanego na działce nr ewid. gruntów 250/19 położonej w obrębie geodezyjnym Sztabin gm. Sztabin.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Urzędzie Gminy Sztabin, Augustowska 53, pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Sztabin

Tadeusz Drągiewicz