W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Organizator konkursu:

Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie

Cel konkursu:

- kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji

- rozwijanie zainteresowań artystycznych

- konfrontacja osiągnięć artystycznych

- podtrzymywanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji świątecznych

Warunki konkursu:

Konkurs będzie rozstrzygany w kategoriach wiekowych

- do lat 12

- od 12 do 16

- dorośli

Tematyka konkursu:

W konkursie biorą udział prace indywidualne i zbiorowe w 3 kategoriach tematycznych:

- stroik na stół świąteczny,

- ozdoba choinkowa

- szopka noworoczna

Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych takich jak: drewno, kora, deska itp. (nie będą brane pod uwagę prace zawierające elementy z szopek i dekoracji wykonanych fabrycznie)

Na konkurs można zgłaszać maksymalnie 1 pracę jednego autora. Prace należy dostarczyć do 09 grudnia 2017 roku do godz. 16.00

Każde dzieło powinno zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon kontaktowy.

Komisja oceniać będzie ogólny wyraz artystyczny wkład pracy, pomysłowość oraz dokładność.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2017 roku w świetlicy Centrum ul. Kościuszki 10, Sztabin, a wystawa pokonkursowa będzie udostępniona do dnia 22.12.2017 r.