Wójt Gminy Sztabin, reprezentujący Gminę Sztabin ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo - mieszkalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą o numerze ewidencyjnym 225/7 o pow. 0,1111 ha, położonej w miejscowości Krasnybór 48. Nieruchomość o której mowa wyżej posiada księgę wieczystą Nr SU1A/00013800/8.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 22 czerwca 2017 roku, drugi 30 sierpnia 2017 roku.

Według ewidencji gruntów i budynków działka o numerze ewidencyjnym 225/7 stanowi grunty rolne zabudowane.

Załączniki:
Pobierz plik (zalacznik.pdf)zalacznik.pdf[Załącznik do zarządzenia Nr 334/2017]217 kB