W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Gościmy

Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.

Wójt Gminy Sztabin na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) – zawiadamia, iż w dniach od 28 sierpnia 2017 r. do 27 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Sztabin (pokój nr 6) w godzinach pracy urzędu od 700 - 1500, na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu Sosnowo, stanowiący własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

W tym terminie zainteresowani właściciele lasów będą mogli zapoznawać się z projektem. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, do dnia 26 września 2017 r. zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu na piśmie.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 cyt. ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.