W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Godziny

Obszar

Stacja

19.06.2017 08:00

19.06.2017 17:00

9

Jastrzębna Druga
numery: 5, 8-10, PKP
Jastrzębna Pierwsza
numery: 1, 59, 60
Hruskie

Komaszówka
1 - gmina Sztabin

05-948 Jastrzębna, 05-43 Hruskie, 05-1393 Jastrzębna 4, 05-1162 Krasnybór GS