W związku z przystąpieniem do centralizacji podatku od towarów i usług VAT faktury wystawiane na rzecz Gminy Sztabin od dnia 1 stycznia 2017 roku muszą zawierać następujące dane:

Płatnik - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP: 846-159-78-91, Odbiorca - Urząd Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin.

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Godziny

Obszar

Stacja

2017-07-21 08:00  2017-07-21 15:00  Krasnoborki
numery: od 6 do 20 - gmina Sztabin
05-62 Krasnoborki 1