Kontakt

HerbUrząd Gminy Sztabin
ul. Augustowska 53,
16-310 Sztabin
tel. (87) 643-97-50
fax. (87) 643-97-51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rachunek Gminy Sztabin w BS Augustów
nr konta
14 9351 0000 0020 0123 2000 0020
NIP: 846-159-78-91

Szanowni Państwo!

WójtZ przyjemnością witam Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Sztabin. Jej celem jest przybliżenie Wam naszej Małej Ojczyzny poprzez dostarczenie informacji o ofercie kulturalnej i gospodarczej Gminy.

Czytaj więcej...

Informacja na temat Programu usuwania wyrobów zawierających Azbest

Wójt Gminy Sztabin informuje, że w dniu 25 marca 2015 roku Rada Gminy Sztabin podjęła uchwałę Nr VI/20/2015

Czytaj więcej...

Główny Lekarz Weterynarii przypominaInformacja o wynikach naboru na podinspektora ds. obsługi radyObwieszczenie Wójta Gminy Sztabin

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek Starosty Augustowskiegozostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu gruntów sklasyfikowanych jako grunty zadrzewione i zakrzewione, pastwiska, grunty orne oraz nieużytki stanowiących części działekoznaczonych nr 32, 176/4, 22/2 i 288/1 w obrębie Hruskie, nr 328, 340 i 375 w obrębie Jastrzębna Druga, nr 573 w obrębie Krasnoborki oraz nr 15/2, 44, 47, 50, 54, 55, 10/4 o łącznej powierzchni 5,60 ha.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztabin

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647), zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV, zlokalizowanego na działkach nr 430/13, 240/1, 428/1, 240/2, 714/2 usytuowanych w obrębie geodezyjnym Cisów, gm. Sztabin, i działkach nr 215 i 31 usytuowanych w obrębie geodezyjnym Kryłatka, gm. Sztabin.

Czytaj więcej...

Wyjazd do Wilna

9 kwietnia 2015 r. parafia w Krasnymborze organizuje wyjazd do Wilna.

Czytaj więcej...

Pomoc finansowa za szkody wyrządzone przez dziki

Urząd Gminy Sztabin przypomina właścicielom gospodarstw rolnych, położonych na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, w których wystąpiły szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych w 2014 r., że mogą składać do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Augustowie wnioski w terminie do dnia 31 marca 2015 r.

Czytaj więcej...

Wyniki naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymiHarmonogram odbioru odpadów w gminie Sztabin w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy SztabinUchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy SztabinDofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Urząd Gminy Sztabin informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem, zamieszkującym na terenie Gminy Sztabin umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego ma prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Urząd Gminy Sztabin informuje, iż uległy zmianie terminy składania wniosków o zwrot w/w podatku.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Punkt przyjęć interesantów
  2. Uwaga przedsiębiorcy!

Strona 1 z 2

Z forum

  • Brak postów do publikacji.

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.