Kontakt

HerbUrząd Gminy Sztabin
ul. Augustowska 53,
16-310 Sztabin
tel. (87) 643-97-50
fax. (87) 643-97-51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rachunek Gminy Sztabin w BS Augustów
nr konta
14 9351 0000 0020 0123 2000 0020
NIP: 846-159-78-91

Szanowni Państwo!

WójtZ przyjemnością witam Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Sztabin. Jej celem jest przybliżenie Wam naszej Małej Ojczyzny poprzez dostarczenie informacji o ofercie kulturalnej i gospodarczej Gminy.

Czytaj więcej...

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie w kwocie 2 407 880 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sztabin

Dnia 11 września 2014 r. zostało elektronicznie przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 407 880,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Sztabin.

Czytaj więcej...

Informacja

Informuję, że w dniu 23 września 2014 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztabin.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w obradach XXIII Sesji Rady Gminy Sztabin

Mieszkańcy Gminy Sztabin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) zwołujęXXII Sesję Rady Gminy Sztabin w dniu24 września 2014 roku (środa) o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Urząd Gminy Sztabin informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem, zamieszkującym na terenie Gminy Sztabin umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego ma prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia.

Czytaj więcej...

II przetarg ustny nieograniczony - Mogilnice - działka Nr 211

Wójt Gminy Sztabin na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 376/2014 Wójta Gminy Sztabin z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gminnej.

Czytaj więcej...

II przetarg ustny nieograniczony - Jasionowo Dębowskie - działka Nr 31/1

Wójt Gminy Sztabin na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z póżn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 375/2014 Wójta Gminy Sztabin z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gminnej

Czytaj więcej...

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sztabin

            Zwracam się do Państwa z gorącym apelem o pomoc w rozwiązaniu problemu zagospodarowania wyrobów zawierających azbest. Wyroby zawierające azbest stwarzają duże zagrożenie dla mieszkańców i środowiska naturalnego, dlatego rozwiązanie tego problemu jest priorytetem dla nas wszystkich. Aktualnie Gmina Sztabin przystąpiła do realizacji zadania polegającego na: Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Sztabin wraz z opracowaniem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014-2032 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki.

Czytaj więcej...

NOWY Harmonogram odbioru odpadów w gminie Sztabin w okresie od 01.04.2014 do 31.12.2014 r.

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Sztabin
w okresie od 01.04.2014 do 31.12.2014 r.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Urząd Gminy Sztabin informuje, iż uległy zmianie terminy składania wniosków o zwrot w/w podatku.

Czytaj więcej...

Punkt przyjęć interesantów

W związku ze zmianami struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Augustowie z dniem 01 czerwca 2013 r. Posterunek Policji w Sztabinie został przeobrażony w Punkt Przyjęć Interesantów.

Czytaj więcej...

Uwaga przedsiębiorcy!

Od 1 lipca nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Urząd Gminy w Sztabinie informuje, że od 1 lipca 2011 roku zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl.

Czytaj więcej...