Kontakt

HerbUrząd Gminy Sztabin
ul. Augustowska 53,
16-310 Sztabin
tel. (87) 643-97-50
fax. (87) 643-97-51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rachunek Gminy Sztabin w BS Augustów
nr konta
14 9351 0000 0020 0123 2000 0020
NIP: 846-159-78-91

Szanowni Państwo!

WójtZ przyjemnością witam Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Sztabin. Jej celem jest przybliżenie Wam naszej Małej Ojczyzny poprzez dostarczenie informacji o ofercie kulturalnej i gospodarczej Gminy.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w obradach XXIV Sesji Rady Gminy Sztabin

Mieszkańcy Gminy Sztabin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) zwołujęXXIV Sesję Rady Gminy Sztabin w dniu5 listopada 2014 roku (środa) o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Czytaj więcej...

Informacja o posiedzeniu Komisji

Informuję, że w dniu 04 listopada2014 roku godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin.

Czytaj więcej...

Informacja o posiedzeniu Komisji

Informuję, że w dniu 03 listopada2014 roku godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Sztabin.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Pzp., niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Sztabin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 407 880,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sztabin”,

    Czytaj więcej...

OgłoszenieNowy sprzęt dla OSP Jastrzębna Pierwsza

Gmina Sztabin we wrześniu zakupiła dla jednostki OSP Jastrzębna Pierwsza dwa komplety ubrań ochronnych oraz prądownice. Koszt zakupu to 3 000,00 zł, którą w całości opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego.

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sztabin

Informuję, iż zgodnie z harmonogramem realizacji zadania objętego ofertą konkursową wykonano aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

Wójt

Tadeusz Drągiewicz

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie w kwocie 2 407 880 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sztabin

Dnia 11 września 2014 r. zostało elektronicznie przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 407 880,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Sztabin.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Urząd Gminy Sztabin informuje, że na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem, zamieszkującym na terenie Gminy Sztabin umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego ma prawo ubiegać się o dofinansowanie kosztów jego kształcenia.

Czytaj więcej...

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sztabin

            Zwracam się do Państwa z gorącym apelem o pomoc w rozwiązaniu problemu zagospodarowania wyrobów zawierających azbest. Wyroby zawierające azbest stwarzają duże zagrożenie dla mieszkańców i środowiska naturalnego, dlatego rozwiązanie tego problemu jest priorytetem dla nas wszystkich. Aktualnie Gmina Sztabin przystąpiła do realizacji zadania polegającego na: Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącą osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Sztabin wraz z opracowaniem „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztabin na lata 2014-2032 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki.

Czytaj więcej...

NOWY Harmonogram odbioru odpadów w gminie Sztabin w okresie od 01.04.2014 do 31.12.2014 r.

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Sztabin
w okresie od 01.04.2014 do 31.12.2014 r.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Urząd Gminy Sztabin informuje, iż uległy zmianie terminy składania wniosków o zwrot w/w podatku.

Czytaj więcej...

Punkt przyjęć interesantów

W związku ze zmianami struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Augustowie z dniem 01 czerwca 2013 r. Posterunek Policji w Sztabinie został przeobrażony w Punkt Przyjęć Interesantów.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Uwaga przedsiębiorcy!

Strona 1 z 2