Kontakt

HerbUrząd Gminy Sztabin
ul. Augustowska 53,
16-310 Sztabin
tel. (87) 643-97-50
fax. (87) 643-97-51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rachunek Gminy Sztabin w BS Augustów
nr konta
14 9351 0000 0020 0123 2000 0020
NIP: 846-159-78-91

Życzenia Świąteczne

Zyczenia 2014

Szanowni Państwo!

WójtZ przyjemnością witam Państwa na oficjalnej stronie internetowej Gminy Sztabin. Jej celem jest przybliżenie Wam naszej Małej Ojczyzny poprzez dostarczenie informacji o ofercie kulturalnej i gospodarczej Gminy.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Sztabin

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Pzp., niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Sztabin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Sztabin”,

Czytaj więcej...

Ankieta dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska przygotowuje nową strategię rozwoju obszaru do roku 2020. Dbając o efektywny i trafny dobór planowanych celów i działań zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podzielenie się swoimi oczekiwaniami i uwagami.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Sztabin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Sztabin na dzień 29 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 900, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53.

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Sztabin:

Czytaj więcej...

Informacja o posiedzeniu Komisji

Informuję, że w dniu 22 grudnia 2014 roku godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sztabin odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych Rady Gminy Sztabin.

Proponowany porządek posiedzenia:

Czytaj więcej...

Informacja o dniu wolnym od pracy

DZIEŃ 24 GRUDNIA 2014 r. (ŚRODA)

JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY

W URZĘDZIE GMINY SZTABIN

Obwieszczenie Dyrektora Biebrzańskiego Parku NarodowegoObwieszczenie Wójta Gminy Sztabin

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „PEGAZUS” Jarosław Żywalewski zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji łodzi wycieczkowych i sportowych z tworzyw sztucznych (laminatu poliestrowo – szklanego) na działce nr 142/19 w obrębie Sztabin.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie zmiany lokalizacji Wodociągów PodlaskichWodociągi Podlaskie Sp. z o. o. informują, że w związku z niezależnymi od nas problemami w działaniu telefonów stacjonarnych podajemy nr telefonów komórkowych do kontaktu:

604776450, 506679521 - Działu Obsługi Klienta i Rozliczeń Wody – zgłaszanie stanów liczników, sprawy dotyczące umów na dostawę wody i odbiór ścieków,

604755047 – Pani M. Juszczyńska – uzgodnienia i wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci,

Działu Eksploatacji i Usług:

662269947, 604134706, 604167872 – sprawy awarii, wykonania przyłączy.

Wszelkie sprawy można też kierować na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej Pzp., niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Sztabin postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sztabin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Czytaj więcej...

Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy SztabinUchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy SztabinWięcej artykułów…

  1. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie
  2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  3. NOWY Harmonogram odbioru odpadów w gminie Sztabin w okresie od 01.04.2014 do 31.12.2014 r.
  4. Zwrot podatku akcyzowego

Strona 1 z 2

Z forum

  • Brak postów do publikacji.

Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.